PANGAIAN CAPITAL

Rahoitusratkaisuja kuluttajien ja yritysten muuttuviin tarpeisiin

PANGAIAN CAPITAL

Pangaian Capital Oy on yksityisessä omistuksessa oleva suomalainen yhtiö. Tuotamme rahoitusratkaisuja yksityishenkilöille ja yrityksille yhteistyössä yksityissijoittajien, rahastojen, pankkien ja institutionaalisten sijoittajien kanssa.

Katsomme maailmaa kuluttajien ja yritysten rahoitustarpeista käsin ja pyrimme löytämään uudenlaisia ja tehokkaita ratkaisuja rahoituksen pullonkauloihin. Hyödynnämme rahoitupalveluissamme laajaa rahoitusalan kontaktiverkostoamme, uusinta teknologiaa ja innovatiivisen ajattelun suomia mahdollisuuksia ratkoa rahoituksen ongelmia.